Anderkant die Ewigheid
Dis als gesê, dis als gedoen
Gee my net een ding wat ek nuut kan noem
Die maan raak vol en leeg, dis son kom op
Alles moet ‘n end kry, moet eendag stop
Hul sê die skrif is aan die muur
Die mensdom sien sy laaste uur
En môre is alles dalk verby
Maar ons liefde sal bly staan
Al sterf al die sterre, die son en maan
En as die Grootbaas sê dis tyd
Sien ek jou anderkant die Ewigheid
As kind het ek gedroom ek’s eendag groot
Daai Sondagmiddag-stiltes – verveel jou dood
Maar nou’t die jare vlerke en vlieg verby
En skielik is ek ouer voor ek my kom kry
Gesigte om my word ‘n spieël
Ek sien hoe jare kan verniel
Ons is ‘n druppel in die see…

Die Stem van Suid-Afrika
(Herdruk met verlof van Dalro © 2012)
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee,
Deur ons ver-verlate vlaktes
met die kreun van ossewa
Ruis die stem van ons geliefde,
van ons land Suid-Afrika
In die songloed van ons somer,
In ons winternag se kou,
In die lente van ons liefde,
In die lanfer van ons rou,
By die klink van huw’liks-klokkies,
By die kluitklap op die kis
Streel jou stem ons nooit verniet nie,
Weet jy waar jou kinders is.
Op U Almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
Skenk ook ons die krag, o Here!
Om te handhaaf en te hou
Dat die erwe van ons vaad’re
Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerhoogste,
Teen die hele wereld vry.
Ons sal antwoord op jou roepstem,
Ons sal offer wat jy vra:
Ons sal lewe, ons sal sterwe
Ons vir jou, Suid-Afrika.

Die Ruiter van Skimmelperdpan
(Herdruk met verlof van Dalro © 2012)
Op die pad wat verdwyn in die Skimmelperdpan,
By ‘n draai in die mond van die kloof,
Het ‘n bom in die oorlog ‘n vlugtende man
Op ‘n perd soos ‘n swaardslag onthoof.
Aan die saalboom krampagtig die hande verstyf,
Met ‘n laaste stuiptrekkende krag,
En die bene geklem soos ‘n skroef om sy lyf,
Op die perd sit die grusame vrag.
Met sy neusgate wyd en die ore op sy nek,
Soos die wind yl verbysterd die dier,
Met die skuim in wit vlokke wat waai uit sy bek,
En gespan soos ‘n draad elke spier;
By die huisie verby waar ‘n vrou staan en kyk…
In die afkopding ken sy haar man…
Met ‘n onaardse gil val sy bleek soos ‘n lyk…
Perd en ruiter verdwyn in die Pan!
Wee die reisiger wat daar onwetend kom skuil
Waar bouvallig die huisie nog staan,
En vreesagtig by wyle ‘n nagdiertjie huil
By die newelige lig van die maan!
Want by middernag waai daar ‘n wind deur die kloof,
Waai en huil soos ‘n kindjie wat kerm,
En dan jaag daar ‘n perd met ‘n man sonder hoof…
Wie dit sien, roep verskrik: “Heer, ontferm!”
Want die vuurvonke spat waar die hoefslae dreun,
En dit vlam uit sy neus en sy oog;
Styf en stram sit die ruiter na vore geleun,
En die bloed uit sy nek spuit ‘n boog;
En dan eensklaps vanuit die vervalle gebou
Kom ‘n vreeslike skrikbeeld gevaar,
Al die hare orent – ‘n waansinnige vrou
Met ‘n hande-wringend gebaar:
“Waarom rus jy nie, rus jy nie, Jan van der Meer?
Waarom jaag jy my elke nag op?
Sal daar nimmer ‘n einde kom … altyd maar weer
Die galop … die galop … die galop?!”
Die afgryslike klank – nog gehuil nog gelag –
En die perd met die romp van ‘n man…!
Dis geen plek vir ‘n Christenmens daar in die nag
Langs die pad na die Skimmelperdpan!

Gee my jou hand
Gee my jou hand, my lief
Laat ek jou lei
Die wêreld is groot, my lief
Bly naby my
En as die donker kom
En die storms jou dreig
Sal ek jou hawe wees
Die volmaan wat styg
Gee my jou hand, my lief
Bly naby my
Hier is my hand, my lief
Kom leef saam met my
Ek voel soos ‘n kampioen
Met jou aan my sy
En stap die jare aan
En tyd kom en gaan
Bly ek jou lewensmaat
Bly ek by jou staan
Gee my jou hand, my lief
Bly naby my
Want jy ken my hart
Jy ken my kop en my lyf
Ons liefde’s die see
Waar ons laggend op dryf

Eden
(Herdruk met verlof van Dalro © 2012)
Staan daar nog in Eden
verlate soos ‘n stad in puin
met poorte grusaam toegespyker
deur eeue die mislukte tuin?
Word daar nog die swoele dae
deur swoele skemering en nag vervang
waar donkergeel en purper vrugte
verrottend aan die takke hang?
Sprei daar ondergronds ‘n netwerk
soos sierkant deur die rotse heen,
die sware onontginde riwwe
van goud en onikssteen?
Vloei daar deur die natgroen struike
met kabbeling wat ver weerklink
die viertal glasblink waterstrome
waarvan geen sterfling drink?
Staan daar iewers nog in Eden
verwaarloos soos ‘n stad in puin
gedoem tot langsame verrotting
deur eeue die mislukte tuin?

Waar is jy?
Waar is jy as die stad se dreuning opwel
Die grys geraas soos branders oor my woorde spoel?
Waar is jy as oë soos ‘n vergrootglas
Inbrand op my broosheid, my siels-alleen laat voel?
Waar is jy as die nag se stem my uitlag
My hoogste ideale wegwaai op die wind?
Waar is jy as die reënboog sê kom nader
Maar jy sal aan my einde net leë beloftes vind?
Want ek het jou nodig om by my te staan
Om die drake en hekse met knuppels te slaan
Want ek het jou nodig om by my te wees
Om die seer te genees
Waar is jy as ek my oë toemaak
En die toekoms soos ‘n riller afspeel in my brein?
Waar is jy as hoop styg soos ballonne
Net om onverklaarbaar te bars en te verdwyn?

Joppe
(Herdruk met verlof van Dalro © 2012)
Ek wat gestorwe lê in Joppe
Verblind en roerloos, koud en stom
Sal nie my oë oopmaak tot die lig
Voor jou voete na my kom
Sal nie tot son en wolke
Tot skrille kleure en geluid ontwaak
Die herfslug intrek in my longe
Voordat jou hande aan my raak
Sal nie oorstelp die warm lewe
Deur my ledemate weer voel klop
Voordat jou stem my voornaam noem
En my beveel: Staan op!

Potchefstroom
(Herdruk met verlof van Dalro © 2012)
Halfvier val daar ‘n skaduwee
oor erdewerk en porselein
Die wind waai met ‘n geur van klip
en water oor die plein
Die storm aarsel en bespring
die wilgers soos ‘n wilde dier
Die donderweer kruip grommend nader
oor die Mooirivier
By Noordbrug word daar beeste
voortgedrywe oor die straat
‘n Vrou met duifgrysklere aan
gaan haal haar wasgoed van die draad
Die padwerkers in Lombardstraat
hou vreesbevange op met werk
Grys duiwe veer onrustig
oor die Duitse Sendingkerk
Daarbinne is die blomme dood
die dag tot skemergrou gedoof
Die Christus van mopanihout
hang weerloos met geboë hoof.

Bly by my
Bly by my as die aandwind yl raak
Die koue snerp deur murg en been
Waak oor my as die wolketrane
Triestig, triestig oor ons ween
Staan by my as die aarde kantel
Die stede skuif en die wêreld wankel
Bly by my
Voel my roer in die donker kamers
Waar stiltes smelt en woorde word
Hoor my stem in die halflig gange
My fluister gly oor glas en bord
Sien my lag op ‘n helder voorstoep
Proe die son as my lied jou naam roep
Bly by my
Reste chez moi quand le vent devient froid
Comme s’il a des dents violents
Soulage-moi quand les larmes des nuages
pleurent tristement
Garde-moi quand le monde se bouleverse
Les villes glissent et la terre se renverse
Reste chez moi

Kom vannag in my drome
(Herdruk met verlof van Dalro © 2012)
Kom vannag in my drome
as dit donker is en stil,
reik my jou hand deur die drome,
en ons sal dwaal waar ons wil.
Kom, in die sterreduister
sal ek jou siel erken,
soos elke nag in die duister
sal ek jou oë ken.
Soos rook sal ons siele swewe
steil deur die sterrenag,
bo oor die donker berge,
bo oor die donker nag.
Lief, as jy kom in my drome,
kom in die sterrenag,
en ons twee dwaal deur die drome
bo oor die donker nag.

Jou hart in my hart
Jou hart in my hart is ‘n helder rivier
Met die vroegoggendlig wat die water versier
En ons liefde is sterk en ek hou dit net hier
Binne my
Jou hart in my hart is die ritme wat sing
Dis die ryk melodie wat die liefde kan bring
En die lig van die lied sal die donker verdring
Ons harte is vry
Jou hart in my hart is die lied van die see
As die deining jou lig en die stroom vat jou mee
En ons ry op die lied wat die liefde ons gee
Kan jy dit hoor?
Jou hart in my hart is ‘n ster wat verskiet
En sy hemelse lig oor ons liggame giet
En ons harte is bly want ons hoor weer die lied
Die engelkoor
Jou hart in my hart is ‘n rustige berg
Wat die liefde wat was in sy skadu verdwerg
En die wolke daar bo met sy bergpieke terg
Ons harte sing

Jy’s my baby, dis wie jy is
Jy’s die oggend in my opstaan
as die donker nag gaan slaap
Ek lê lomerig in jou arms
as jy “môre” vir my gaap
Ons klim lui-lui uit ons droombed,
daar’s so baie om te doen
Dan lag ek lekker in die stilte
as jy my vir oulaas soen
Ons stort, ek skeer, jy borsel tande
Dis ons oggend-ritueel
Dan sit ons saam op ons balkon
en sien die son strale speel
Oor Leeukop af tot by die hawe
deur die digte oggendmis
Dan lees ek diep in jou mooi oë:
Jy’s my baby, dis wie jy is
Een dag loop soos al die ander
dis ‘n dol gejaag na wind
Nader kom ons aan die oomblik
dat ons oë mekaar weer vind
Jy sê saggies “Hallo liefling”
en my hart gee klop ‘n mis
Dan roep my wese uit na jou toe:
Ek’s jou baby, dis wie ek is
Met jou stap ek deur die lewe
met jou stap ek deur die niks
Gaan mens kan jou ooit vervang nie
want jy’s my baby, dis wie jy is.